Down to content

Armáda

Pri každej vojenskej operácii - zvlášť pri výstavbe - má rýchlosť zásadný význam. A to je presne to, čo Vám poskytujú Technológie Tensar. Či už v teréne alebo na základni, naše technológie s geomrežami kombinujú praktické a efektívne riešenia s využitím miestnych materiálov pre rýchlu reakciu na akúkoľvek situáciu.

Trvalé inštalácie

Tensar je odborníkom na oblasť stabilizácie terénu v oblastiach s neúnosným alebo nehomogénnym podložím. Už od dôb konfliktu na Falklandských ostrovoch v r. 1982 sa naše technológie s geomrežami využíva pri výstavbe vojenských zariadení. Technológia pomáha obmedziť na minimum dobu výstavby a v čo najväčšej miere využitiu miestnych materiálov. Patrí medzi ne výstavbe letiskových dráh, pristávacích priestor a protihlukových bariér a ďalších - a tiež vystuženie asfaltových povrchov za účelom predĺženie životnosti existujúcich projektov. Dokonca sme upravili verziu nášho projekčného softwaru TensarPave špeciálne pre vojenské účely.

Od prístupových ciest až po poľné letiská - Tensar má odpoveď

Rýchle nasadnie

Existuje rad spôsobov ako môžu inovatívne geomreže Tensar skrátiť dobu výstavby:

  • Môžu efektívne stabilizovať neúnosné podložie, aby sa znížila hrúbka zrnitej vrstvy na cestách a rovnako sa znížil objem odťaženej zeminy 
  • Môžu byť použité na zlepšenie dostupnosti staveniska a zvýšenie únosnosti pracovných plôch, čím prispievajú k bezpečnosti a skráteniu doby výstavby 
  • Obmedzujú nerovnomerné sadnanie a prekrývajú neúnosné vrstvy, aby vznikol pevný povrch kdekoľvek kde je to potrebné 
  • Rýchlo a jednoducho možno vytvoriť stabilné násypy 
  • Ako výplň možno použiť materiál zo staveniska, čo znižuje objem privážaného materiálu

Nech potrebujete čokoľvek, Tensar Vám pomôže

Tensar má dlhoročnú prax vo vojenských a civilných projektoch po celom svete k čomu je k dispozícii široký rad prípadových štúdií. Ďalšie informácie získate jednoducho pomocou odkazov v hornej časti stránky. Náš skúsený tím stavebných inžinierov Vám ponúka odborné poradenstvo, špecifikácie, výkresy, certifikované návrhy a podrobné cenové kalkulácie. Konkrétne služby sú k dispozícii na zmluvnom základe.

Need help?

Product Literature