Down to content

Ťažba

Ťažobný priemysel je závislý na riešeniach, ktoré spĺňajú požiadavku bezpečnosti a praktickosti pri súčasnom znižovaní nákladov. A to je presne to, čo Technológia Tensar ponúka. Jednoduchá manipulácia s výrobkami umožňuje rýchlu inštaláciu. Výrobky sa jednoducho inštalujú a prekonávajú tak tradičné alternatívy. Tensar prináša odpoveď ako pre podpovrchové, tak aj pre povrchové aktivity.

Podpovrchová banská činnosti

Škála ťažobných systémov Tensar zahŕňa široký rozsah hlbinných a tunelových aplikácií:

     
 • Ochranné siete zachytávajúce padajúce kamenivo – korozii odolávajúce polymérové geomreže Tensar Roof Mats v kombinácii s geomrežami Tensar Mining Grid sú jednoduchšie a bezpečnejšie na inštaláciu v porovnaní s kovovými alternatívami
 • Stenové podhľady – na rozdiel od reťazí, môžu byť podhľady Minex Rock Mesh zmontované na povrchu a jednoducho prepravené do podzemia a inštalované
 • Zaistenie portálov –  pevné a ľahké geomreže Tensar Mining zaisťujú strmé svahy portálov a zachytávjaú padajúce kamene
 • Vystužovanie ciest & železníc – použitie trojosových geomreží Tensar zabraňuje presadaniu tratí a udržuje geometriu trate podľa typu použitého systému

Aplikácie pri povrchovej ťažbe

Postupy používané pri povrchovej ťažbe zahŕňajú rad oblastí, kde možno s úspechom využiť systémy Tensar:

 • Prístupové cesty – geomreže Tensar TriAx zlepšujú únosnosť nespevnených prístupových ciest a predlžujú ich životnosť. Taktiež zabraňujú vyjazďovaniu koľají a oddiaľujú nutnosť údržby
 • Pracovné plochy – na neúnosnom podloží môžu byť geomreže Tensar ekonomickou cestou ako zvýšiť únosnosť
 • Výsypky a portálové múry – pri budovaní oporných konštrukcií so systémov TensarTech
 • Chemické lúhovanie na halde – získavanie cenných kovov touto cestou prináša veľmi vysoké namáhania na zberné potrubia. Inštaláciou trojosových geomreží Tensar možno fixovať zásyp medzi potrubím a zvýšiť únosnosť podložia umožňujúci prejazd ťažkej techniky
 • Odvodnenie skládky – trubky obalené geotextíliou sú chránené proti zanášaniu jemnou frakciou a prinášajú významné výhody oproti tradičným drenážnym systémom
 • Prekrytie odkalísk – geomreže umožňujú bezpečný pohybu hutniacej techniky po konštrukčnej vrstve a tým urýchlujú konsolidáciu a opätovné využitie
 • Protierózna ochrana – systémy Tensar sú veľmi efektívnym riešením pre udržanie ornice pri rekultivačných prácach

Úspora času, stavebných nákladov a emisií CO2

Materiály Tensar sú ľahké a umožňujú jednoduchú manipuláciu pri inštalácii, čím prispievajú k nižším stavebným nákladom a úspre času. S menšou staveniskovou dopravou pri vyššom použití geosyntetických materiálov je možné znížiť emisie CO2 až o 50% voči riešeniu bez geosyntetických materiálov

Zlepšite praktickú stránku, produktivitu a znížte prevádzkové náklady s Technológiou Tensar

Technológia Tensar ponúka výrobky, ktoré sa jednoducho inštalujú a prekonávajú tak tradičné alternatívy. Tensar prináša odpoveď ako pre podpovrchové, tak aj pre povrchové aktivity.

Tensar má know-how pre baníctvo

Tensar má bohaté skúsenosti s banskou činnosťou po celom svete. K dispozícii je celý rad prípadových štúdií. Jednoducho použite odkazy v hornej časti tejto stránky a dozviete sa viac. Môžete tu nájsť širokú škálu jednoduchých rád až po plnú podporu Vášho projektu so vzorovými inštalačnými postupmi s ohľadom na konkrétne aplikácie a životné prostredie.

Need help?

Product Literature