Down to content

Ťažba ropy a plynu

  • Geomreže Tensar vystužujú nestmelené vrstvy vozoviek a pracovných plôch tak, aby vznikla mechanicky stabilná vrstva a zvýšila sa únosnosť
  • S potrebou odťaženia menšieho množstva zeminy a relatívne jednoduchou inštaláciou môžu geomreže zredukovať dobu výstavby ako aj znížiť náklady 
  • Geomreže Tensar preukázali funkčnosť aj v podmienkach extrémneho chladu a môžu zvýšiť únosnosť ľadových ciest až o 60% 
  • V prípade železníc môžu geomreže Tensar zvýšiť únosnosť koľajového lôžka, zvlášť v prípadoch neúsnosného podložia

Need help?