Netuhé vozovky

Aerial shot of a road

Netuhé vozovky

Čo sú netuhé vozovky?

Netuhé vozovky reflektujú na akúkoľvek deformáciu podložia. Zvyčajne sú pokryté bitúmenovými vrstvami, ktoré prekrývajú jednu alebo viacerých vrstiev nestmelených kamenitých vrstiev na pripravenom podloží. Vrstvy vozovky roznášajú zaťaženie od dopravy na širšiu oblasť na povrchu podkladových vrstiev, aby ju chránili pred deformáciou. Vyjazdené koľaje v podloží sa odrážajú na povrchu vozovky, čo ovplyvňuje kvalitu jazdy, bezpečnosť a životnosť vozovky. 

Bitúmenová vrstva tiež poskytuje benefit v prospech používateľov v podobe hladkého, bezpečného a odolného povrchu vozovky a zabraňuje prenikaniu vody z povrchu, čo by viedlo k oslabeniu podkladu a zníženiu životnosti vozovky.
Image of Zlepšenie výkonu netuhej vozovky s geomrežou Tensar

Zlepšenie výkonu netuhej vozovky s geomrežou Tensar

Začlenením jednej alebo viacerých vrstiev geomreže Tensar do nestmelených podkladových vrstiev vozovky je možné predĺžiť návrhovú životnosť. Alternatívne je možné znížiť hrúbku vrstiev pri zachovaní návrhovej životnosti, čím sa znížia náklady na životný cyklus vozovky. 

Image of Stabilizácia na neúnosnom podloží

Stabilizácia na neúnosnom podloží

Výstavba na neúnosnom a rôznorodom podloží môže viesť k vážnym poruchám. Prístup na stavbu môže byť zložitý a uloženie a zhutnenie počiatočných podkladových vrstiev, ktoré tvoria základ pre výstavbu vozovky, môže byť náročné. Uloženie stabilizačnej geomreže Tensar na povrch neúnosného podložia zjednodušuje ukladanie a zhutňovanie konštrukčných vrstiev. Hrúbka konštrukčných vrstiev môže byť znížená až o 50% vďaka zlepšenej únosnosti mechanicky stabilizovanej vrstvy.

Image of Kontrolujte šírenie trhlín, aby ste predĺžili životnosť povrchu vozovky

Kontrolujte šírenie trhlín, aby ste predĺžili životnosť povrchu vozovky

Bitúmenové povrchy vozoviek sú náchylné na vznik únavových trhlín alebo v prípade prekrytia prekopírovaním už existujúcich trhlín z podkladových vrstiev. Vznik a šírenie trhlín možno oddialiť zabudovaním produktov Tensar do asfaltových vrstiev pred prekrytím novou vrstvou asfaltu, čím sa zvýši životnosť asfaltových vrstiev.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový softvér TensarPave umožňuje projektantom rýchly návrh spevnených a nespevnených vozoviek, s použitím geomreží Tensar pre stabilizáciu podkladových vrstiev s cieľom maximalizovať ekonomický benefit, ktorý možno dosiahnuť znížením hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky.

Požiadajte o TensarPave

Stacked Image 0