Systém oporných múrov TensarTech® ARES

2.25 m² štandardná veľkosť panela
120 rokov návrhová
životnosť certifikovaná orgánom BBA
0 problémov
s koróziou
  • Návrh a dodávka oporného systému s panelmi na líci
  • Systém certifikovaný British Board of Agrément pre návrhovú životnosť 120 rokov
  • Vysoká pevnosť spojenia medzi panelmi a výstužou bez náchylnosti na koróziu
  • Návrh s vysokou hodnotou navrhnutý skúseným tímom Tensar
  • Dôkladne testovaný pre stabilitu, odolnosť a únosnosť.
Prehľad

Keď je dlhodobá funkčnosť a rýchlosť výstavby rozhodujúci ukazovateľ, systém TensarTech ARES® poskytuje atraktívne a spoľahlivé riešenie na výstavbu vystužených múrov a mostných opôr, čím dochádza k úspore času a nákladov pri inštalácii. Systém sa skladá z prefabrikovaných betónových panelov, ktoré sú bezpečne spojené s jednoosovými geomrežami Tensar, ktoré vystužujú zeminu a vytvárajú stabilnú konštrukciu s návrhovou životnosťou až 120 rokov. Modulárne panely ponúkajú projektantom široký výber textúr a vzorov, ktoré dokážu uspokojiť architektonické, štrukturálne a rozpočtové požiadavky.
Do panelov sú pri výrobe vložené zo zadnej strany panelu zavádzacie pásy
- startery, ktoré slúžia na uchytenie panela k jednoosovým (UX) geomrežiam Tensar. Spojenie pomocou 100% polymérového konektora zaručuje,
že nedochádza k strate návrhovej pevnosti počas celej životnosti projektu.

Komponenty systému

Systém oporných múrov TensarTech®ARES od spoločnosti Tensar zahŕňa poradenstvo, školenia a technický servis od tímu odborníkov Tensar 
a poradenstvo na stavbe, ako aj tri špecifické produkty. Jedná sa o jednoosové geomreže Tensar (vyrobené z vysokohustotného polyetylénu s extrémne vysokou životnosťou a bez náchylnosti na koróziu), modulárne bloky TensarTech ARES (vysoká pevnosť, trvanlivé prefabrikované tvárnice) 
a konektor Tensar - pre vytvorenie vysokopevnostného spoja medzi tvárnicami a výstužnou geomrežou.  

Žiadny kov - žiadna korózia

S výstužnou geomrežou, ktorá je 100% polymérna, oporné múry TensarTech® ARES eliminujú obavy z korózie súvisiace buď s výstužným prvkom, alebo so spojením tohto prvku s panelom. Tieto systémy ponúkajú cenovo výhodné riešenie pre výstavbu mechanicky stabilizovanej vystuženej opornej konštrukcie (MSE) bez obáv z poškodenia pri dlhodobom pôsobení chloridov, síranom, pôdam s nízkym odporom alebo bez obáv z pôsobenia bludného elektrického prúdu. Vďaka tomu je oporný systém TensarTech® ARES logickou voľbou pre použitie v kombinácii s agresívnymi zeminami, výstavbu v oblasti transformátorových staníc a na projektoch elektrifikovaných železničných tratí.

Riešenie z jedného zdroja

Komponenty systému TensarTech ARES boli navrhnuté špeciálne tak, aby pri fungovaní dosiahli optimálnu účinnosť a výkon. Vysokokvalitné prefabrikované betónové panely s architektonickou úpravou, vysokopevnostné polymérové spojovacie konektory bodkin a jednoosové geomreže Tensar spolupracujú na vytvorení vystuženej opornej konštrukcie, ktorá spĺňa alebo prevyšuje priemyselné štandardy. Skúsení inžinieri spoločnosti Tensar Vám pomocou nášho sofistikovaného softvéru TensarSoil poskytnú všetko od bezplatných aplikačných odporúčaní až po kompletný návrh a dodávku materiálov.

Žiadny rozruch - Stavba bez rizika
- Priame a rýchle

Dodávatelia oceňujú konštrukčnú jednoduchosť systémov TensarTech ARES. Modulárne panely sú navrhnuté tak, aby do seba zapadli a tým uľahčili inštaláciu. Pri výstavbe nie sú potrebné žiadne podpery ani debnenie a pripojenie panelov ku výstužnej geomreži je jednoduché a rýchle s použitím polymérového spojovacieho konektora bodkin prostredníctvom zavádzacieho pásu geomreže - starter. Ostatná časť výstavby sú jednoduché zemné práce. Spravidla nie sú potrebné žiadne nákladné základy, náklady na mobilizáciu sú minimálne a postup výstavby sa veľmi ľahko prispôsobí etapám projektu. Spoločnosť Tensar môže poskytnúť podrobné stavebné výkresy ako súčasť projekčných a dodávateľský služieb a v prípade potreby je k dispozícii aj pomoc priamo na stavbe. 

Odolnosť systému TensarTech ARES: Jednoosá geomreža Tensar

Jednoosové geomreže Tensar sa vyrábajú z vybraných tried HDPE živíc, ktoré sú vysoko orientované a odolávajú deformáciám, aj keď sú dlhodobo vystavené vysokému ťahovému zaťaženiu. Ich otvorená štruktúra umožňuje zaklinenie zásypového materiálu, čo z nich vytvára materiál ideálny pre vystužené zemné konštrukcie. Vysoké pH v spojitosti s betónovými panelmi neovplyvňuje trvanlivosť a funkčnosť výstužnej HDPE geomreže počas životnosti až 120 rokov.

The Engineered Advantage™

Tensar is the industry leader in soil reinforcement solutions. We've developed products and technologies at the forefront of the geotechnical industry for more than three decades. Our products are backed by the most thorough quality assurance practices in the industry. And we can provide full engineering and construction support, including detailing, design, site assistance, and review of stamped drawings for each of our grade separation solutions.

 

Nezávislé hodnotenie a schválenie

Highway Authorities Product Approval Scheme (HAPAS) bola založená v roku 1995 s cieľom uznať inovatívne produkty a systémy používané pri výstavbe diaľnic v UK. Výsledkom je certifikát alebo správa, ktorá poskytuje diaľničným inžinierom údaje o výkone výrobku, dizajne a inštalácii neoceniteľné pre výber produktu a v procese plánovania projektu. Systém TensarTech ARES a vybrané jednoosé geomreže Tensar boli certifikované orgánom British Board of Agrément (BBA) a boli schválené systémom HAPAS. Certifikačný orgán BBA osvedčuje, že geomreže Tensar a systém TensarTech ARES boli nezávisle vyhodnotené a sú vhodné na zamýšľané použitie.