Systém oporných múrov TensarTech® TW1

3 Systém z 3 komponentov
1Dizajn
a dodanie
z jedného zdroja
25+Rokov
úspešných projektov
  • Vystužený oporný múr z modulárnych betónových tvárnic na líci - navrhnutý a dodávaný z jedného spoľahlivého zdroja
  • Certifikovaný orgánom BBA a prísne testovaný na stabilitu, trvanlivosť a únosnosť
  • Esteticky všestranný, schopný prispôsobiť sa oblúkom a ďalším požiadavkám na dizajn
  • Možnosť výberu hladkých a štiepaných tvaroviek, dostupných vo viacerých farbách
  • Vysokopevnostný spoj s trvalou podporou čela - dokonca aj pri silnom dynamickom zaťažení
Prehľad

Oporný systém TensarTech TW1 prináša v porovnaní s inými metódami výstavby oporných múrov značnú úsporu nákladov, ako aj dlhodobú trvanlivosť a architektonickú všestrannosť.

Systém sa skladá z prefabrikovaných modulárnych betónových tvárnic, bezpečne spojených s jednoosovými geomrežami Tensar, ktoré stabilizujú zeminu, aby vznikla stabilná konštrukcia s návrhovou životnosťou až 120 rokov

Betónové tvárnice TW1, ktoré tvoria čelný uhol 86°, sa jednoducho kladú nasucho. Nie je potrebná žiadna dodatočná podpera čela. Na výstavbu nie sú potrebné žiadne žeriavy: hmotnosť štandardného bloku vysokého 150 mm je vhodná na ručnú manipuláciu. Geometria blokov umožňuje ľahké zakomponovanie rokov, oblúkov, schodov a ďalších prvkov realizovateľných v rôznych farbách.

Systémové komponenty

Systém TensarTech TW1 od spoločnosti Tensar zahŕňa poradenstvo, školenia a technický servis od tímu odborníkov Tensar a poradenstvo na stavbe, ako aj tri špecifické produkty. Jedná sa o jednoosové geomreže Tensar (vyrobené z vysokohustotného polyetylénu s extrémne vysokou životnosťou a bez náchylnosti na koróziu), modulárne bloky TW1 (vysoká pevnosť, trvanlivé prefabrikované betónové tvárnice vyrábané v betonárke) a konektor Tensar TW1 - pre vytvorenie vysokopevnostného spoja medzi tvárnicami a výstužnou geomrežou. 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Návrhový softvér pre Systém oporných múrov TensarTech® TW1

Návrhový softvér TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrh vystužených oporných múrov, svahov a mostných opôr.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0

Riešenie z jedného zdroja

Komponenty systému TensarTech TW1 boli špeciálne navrhnuté tak, aby dokonale spolupôsobili s cieľom dosiahnuť optimálnu účinnosť a výkon. Betónové tvárnice s vysokou pevnosťou a nízkou absorpciou, konektory s vysokou strihovou pevnosťou a jednoosové geomreže Tensar vytvárajú systém vystužených oporných múrov, ktorý spĺňajú alebo prekračujú priemyselné štandardy. Skúsení inžinieri spoločnosti Tensar vám pomocou nášho sofistikovaného softvéru TensarSoil poskytnú kompletný servis; od bezplatných aplikačných odporúčaní až po kompletný návrh a dodávku materiálov.


Úplne pokojne - Konštrukcia bez rizika - jednoduché a rýchle

Systémy Tensartech TW1 nevyžadujú pri inštalácii modulárnych tvárnic žiadne ťažké zdvíhacie zariadenia, geometria vzájomného spojenia tvárnic umožňuje, že uloženie výstužnej geomreže a jej spojenie s betónovými tvárnicami si nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti. Zvyšná časť výstavby sú už len jednoduché zemné práce. Spravidla nie sú potrebné žiadne špeciálne základy, náklady na mobilizáciu sú minimálne a postup výstavby sa ľahko prispôsobí požiadavkám projektu. Spoločnosť Tensar vám na požiadanie poskytne podrobné stavebné výkresy ako súčasť projekčnej a dodávateľskej služby a v prípade potreby je k dispozícii pomoc na mieste. Žiadny rozruch, jednoduché a rýchle.

Odolnosť systému TensarTech TW1: Jednoosová geomreža Tensar 

Jednoosové geomreže Tensar sú vyrábané z vybraných tried HDPE živíc s vysokým stupňom usporiadania a odolnosti voči deformácií aj pri dlhodobom vystavení ťahovému zaťaženiu. Ich otvorená štruktúra sa prepojí s prírodnými výplňovými materiálmi, vďaka čomu sú ideálne pre použitie vo vystužených oporných konštrukciách. Vysoké pH spojené s betónovými tvárnicami neovplyvňuje trvanlivosť a funkčnosť výstužnej HDPE geomreže počas životnosti až 120 rokov.


Nezávislé hodnotenie a schválenie

Highway Authorities Product Approval Scheme (HAPAS) bola založená v roku 1995 s cieľom uznať inovatívne produkty a systémy používané pri výstavbe diaľnic v UK. Výsledkom je certifikát alebo správa, ktorá poskytuje diaľničným inžinierom údaje o výkone výrobku, dizajne a inštalácii neoceniteľné pre výber produktu a v procese plánovania projektu. Systém TensarTech TW1 a vybrané jednoosé geomreže Tensar boli certifikované orgánom British Board of Agrément (BBA) a boli schválené systémom HAPAS. Certifikačný orgán BBA osvedčuje, že geomreže Tensar a systém TensarTech TW1 boli nezávisle vyhodnotené a sú vhodné na zamýšľané použitie.