Systém oporných múrov TensarTech® TW3

1 Návrh a dodanie
z jedného zdroja
4Architektonické
štrukturované
povrchové úpravy
120 rokov
certifikovaná
návrhová životnosť
  • Modulárny systém vystužených oporných múrov so štyrmi možnosťami architektonickej povrchovej úpravy tvárnic
  • Vysoko hodnotený návrh skúseným tímom spoločnosti Tensar
  • Systém certifikovaný orgánom British Board of Agrément (BBA) na 120-ročnú návrhovú životnosť
  • Prísne testované na stabilitu, trvanlivosť a nosnosť applications
  • Osvedčené riešenie pre infraštruktúru, priemyselné a rezidenčné využitie
  • Esteticky variabilný systém schopný prispôsobiť sa oblúkom a ďalším projektovým požiadavkám
  • Vysokopevnostné spojenie na trvalé zaistenie čela - aj pri silnom dynamickom zaťažení
Prehľad

Systém TensarTech TW3  prináša v porovnaní s inými metódami výstavby oporných múrov značné úspory ako aj dlhodobú trvanlivosť a architektonickú všestrannosť.

Systém sa skladá z prefabrikovaných betónových tvárnic bezpečne spojených s jednoosovými geomrežami Tensar, ktoré spevňujú pôdu v bloku vystuženej zeminy, čím sa vytvorí stabilná štruktúra s návrhovou životnosťou až 120 rokov.

Betónové tvárnice TensarTech TW3, ktoré majú takmer zvislý sklon (128: 1), sa jednoducho kladú nasucho. Nie je potrebné podopieranie čela. Na stavbu nie je potrebný žiadny žeriav: 40 kg hmotnosť štandardnej 200 mm vysokej tvárnice je vhodná pre manipuláciu dvomi osobami. Geometria tvárnic umožňuje výstavbu rohov, kriviek a schodov s použitím tvárnic vyrábaných v rôznych farebných odtieňoch.

Komponenty systému

Systém TensarTech TW3 zahŕňa poradenstvo, školenia a služby od projekčného tímu spoločnosti Tensar a lokálnych distribútorov, ako aj štyri konkrétne produkty potrebné na výstavbu. Ide o jednoosové geomreže Tensar (vysokohustotný polyetylén s extrémne vysokou trvanlivosťou a bez náchylnosti na koróziu), modulárne tvárnice TensarTech TW3 (vysoká pevnosť, prefabrikované betónové tvárnice s veľkou odolnosťou), konektor TensarTech TW3 (pre vysokopevnostné spojenie tvárnic a výstužnej geomreže) a GRP spojovacie kolíky na prepojenie tvárnic.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Návrhový softvér pre Systém oporných múrov TensarTech®TW3

Návrhový softvér TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrh vystužených oporných múrov, svahov a mostných opôr.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0

Riešenie z jedného zdroja

Komponenty systému TensarTech TW3 boli špeciálne navrhnuté tak, aby dokonale spolupôsobili s cieľom dosiahnuť optimálnu účinnosť a výkon. Vysokopevnostné betónové tvárnice s nízkou absorpciou s GRP kolíkmi, vysokopevnostnými polymérovými konektormi a jednoosovými geomrežami Tensar spolupracujú  na vytvorení vystuženej opornej konštrukcie, ktorá spĺňa alebo prevyšuje priemyselné štandardy. Skúsení inžinieri spoločnosti Tensar Vám pomocou nášho sofistikovaného softvéru TensarSoil poskytnú kompletný servis; od bezplatných aplikačných odporúčaní až po kompletný návrh a dodávku materiálov.

Úplne pokojne - Konštrukcia bez rizika - jednoduché a rýchle

Dodávatelia oceňujú pri výstavbe ľahkosť a jednoduchosť systémov TensarTech TW3. Modulárne pohľadové bloky nevyžadujú žiadne zdvíhacie zariadenie a geometria tvárnic uľahčuje ukladanie a zabezpečenie pohľadovej rovinatosti obkladu. Uloženie výstužnej geomreže a jej spojenie s pohľadovými tvárnicami si nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti.  Zvyšok sú už len jednoduché zemné práce. Spravidla nie je potrebné nákladné zakladanie, náklady na mobilizáciu sú minimálne a postupná výstavba sa ľahko prispôsobí potrebám stavby. Spoločnosť Tensar vám na požiadanie poskytne podrobné stavebné výkresy ako súčasť projekčnej a dodávateľskej služby. V prípade potreby sú vám k dispozícii aj priamo na mieste výstavby. Úplne pokojne, je to jednoduché a rýchle.

Odolnosť systému TensarTech TW3: jednoosová geomreža Tensar

Jednoosové geomreže Tensar sú vyrábané z vybraných tried HDPE živíc s vysokým stupňom usporiadania a odolnosti voči deformácií aj pri dlhodobom vystavení ťahovému zaťaženiu. Ich otvorená štruktúra sa prepojí s prírodnými výplňovými materiálmi, vďaka čomu sú ideálne pre použitie vo vystužených oporných konštrukciách. Vysoké pH spojené s betónovými tvárnicami neovplyvňuje trvanlivosť a funkčnosť výstužnej HDPE geomreže počas životnosti až 120 rokov.

Nezávislé hodnotenie a schválenie

Highway Authorities Product Approval Scheme (HAPAS) bola založená v roku 1995 s cieľom uznať inovatívne produkty a systémy používané pri výstavbe diaľnic v UK. Výsledkom je certifikát alebo správa, ktorá poskytuje diaľničným inžinierom údaje o výkone výrobku, dizajne a inštalácii neoceniteľné pre výber produktu a v procese plánovania projektu. Systém TensarTech TW3 a vybrané jednoosé geomreže Tensar boli certifikované orgánom British Board of Agrément (BBA) a boli schválené systémom HAPAS. Certifikačný orgán BBA osvedčuje, že geomreže Tensar a systém TensarTech TW3 boli nezávisle vyhodnotené a sú vhodné na zamýšľané použitie.