Down to content

Mostné opory

Existuje mnoho tradičných metód pri výstavbe mostných opôr; často je to železobetón a pilóty. Avšak s ohľadom na skutočnú rôznorodosť spojenú s podstatnou úsporou nákladov a času používajú systémy TensarTech Wall kombináciu jednoosových geomreží pre vystuženie zeminy a modulárnych betónových blokov. V mnohých prípadoch plná záťaž pôsobiaca na mostnú oporu môže byť prenášaná na vystuženú zemnú konštrukciu. V prípade, že je nutné umiestniť mostnú oporu na pilótach, môže byť systém TensarTech Wall upravený tak, aby sa prispôsobil týmto nosným pilótam pri zachovaní výplne mostnej opory.Široká škála možností

Na základe našich 30-ročných stavebných skúsenosti, odborných vedomostí a inovačných geomreží, systém oporných konštrukcií Tensartech Wall ponúka širokú škálu úpravy povrchu blokov a konštrukčných variant tak, aby vyhovel lokalite a požadovanej životnosti. Sú to:

 • TensarTech TW1TW3, a Mesa modulárne blokové systémy oporných múrov vyrábaných z betónu vysokej kvality v rôznych farbách, štýloch a textúrach. Systém TW1 Link umožňuje použitie architektonického obkladu, špeciálne pre daný projekt z muriva alebo tehly, ktorý je spojený s lícovými tvarovkami Tensar
 • TensarTech Panel, ako panel na plnú výšku alebo prefabrikovaný delený panel v rozmeroch, tvaroch a povrchovej úprave vyhovujúcich projektovým požiadavkám a estetickým potrebám
 • TensarTech RockWall s vzhľadom tradičného gabiónového koša kombinovaný s nízkonákladovou výplňou vo vystuženom bloku zeminy.
 • TensarTech TR2 je lacná, funkčná štrukúra, ktorú možno rýchlo a jednoducho postaviť a ktorá je vhodná hlavne pre dočasné oporné konštrukcie.

Čokoľvek potrebujete, môžeme Vám pomôcť

Inovačné technológie Tensar sú používané na celom svete, k dispozícii je tiež rad prípadových štúdií a brožúr. Môžeme Vám tiež poskytnúť taktiež plnú technickú podporu vrátane odborných konzultácií, špecifikácií, výkresov, certifikovaných návrhov a podrobnej cenovej kalkulácie. Pravidelne usporadúvame a zaisťujeme bezpletné workshopy po celom svete na tému vystužovania zemín.

Šetrite čas, znižujte náklady pomocou Technológií Tensar

Systém oporných konštrukcií TensarTech Wall ponúka širokú škálu úpravy povrchu blokov a konštrukčných variant tak, aby vyhovel lokalite a požadovanej životnosti.

Prínosy

Bez ohľadu na Vami vybraný typ systému TensarTech Wall prínosy zostávajú rovnaké:

 • Dlhodobá, osvedčená projektová stabilita
 • Jednoduchá konštrukcia redukujúca čas výstavby a náklady
 • Estetický vzhľad
 • Modulárny blokový systém kladený nasucho bez malty
 • Jednoduchá výstavba zložitej alebo zakrivenej geometrie
 • Projektovaná životnosť až 120 rokov
 • Väčšina systémov si nevyžaduje prítomnosť žeriavov ani dočasné podpery
 • Je možné využitie materiálov z miesta stavby
 • Možno sa vyhnúť potrebe použitia pilót
 • Vysoká odolnosť voči dynamickým a seizmickým šokom

Need help?