Down to content

Oporný systém TensarTech TW3®

Systémy TensarTech Wall boli vyvinuté s ohľadom na rôznorodosť a hospodárnosť v porovnaní s tradičnými opornými múrmi, pričom TW3 nie je výnimkou, pretože umožňuje výrazné úspory z hľadiska doby výstavby a nákladov.

Jeho prefabrikované betónové modulové bloky sú bezpečne pripevnené k jednoosovým geomrežiam Tensar, ktoré vystužujú zeminu tak, že vznikne stabilný oporný múr s obmedzenou údržbou a projektovanou životnosťou až 120 rokov.

Výrazná geometria blokov TW3 spohľadovou výškou 0,2 m (mierne vyššia v pohľadovej oblasti ako pri systéme TW1 a bez skosenia) umožňuje ich výrobu pomocou menej náročnej výrobnej technológie. Technické riešenie bloku umožňuje jednoduché začlenenie kriviek a rohov.

Stavebné metóda je jednoduchá (ako je uvedené v našej animácii), pričom nie sú potrebné žeriavy ani podpery (debnenie) a betónové bloky sa jednoducho pokladajú nasucho.

Systémy TensarTech boli začlenené do mnohých projektov na celom svete, k dispozícii máme celý rad prípadových štúdií. Náš tím skúsených technikov môže zabezpečiť všetko, od bezplatných aplikačných návrhov až po komplexné projekty a dodávky pomocou nášho dômyselného softvéru TensarSoil, a to vrátane profesionálneho poistenia škôd.

Systém prispôsobiteľného oporného múru, ktorý znižuje náklady

Jeho prefabrikované betónové modulové bloky sú bezpečne pripevnené k jednoosovým geomrežiam Tensar, ktoré vystužujú zeminu tak, že vznikne stabilný oporný múr s obmedzenou údržbou a projektovanou životnosťou až 120 rokov.

TensarTech TW3® Wall System

 

  • Rýchla a úsporná výstavba
  • K dispozícii široká škála povrchových úprav 
  • Trvanlivá a bezúdržbová
  • Nie sú potrebné špeciálne znalosti
  • Osvedčený systém s nezávislou certifikáciou 
  • Kompletné projektové služby
  • Všetko, čo potrebujete, z jedného zdroja

Need help?

Product Literature