Vystužené strmé svahy 

An example of the TensarTech GreenSlope System installed

Vystužené strmé svahy 

Prirodzená voľba pre stavbu strmých svahov 

Vystužené oporné múry alebo strmé svahy sú nevyhnutné dôležité pre svahovité pozemky, kde je potrebné využiť maximálnu stavebnú plochu, alebo kde dochádza k náhlym zmenám výškových úrovní terénu. Ak si priestor nevyžaduje výstavbu zvislých múrov, ponúka sa atraktívna "zelená" alternatíva v podobe strmých svahov s výrazne nižšími nákladmi na výstavbu.

Spoločnosť Tensar sa špecializuje na systémy  pre vystuženie zemín alebo mechanicky stabilizované zeminy (MSE). Svahy so sklonom čela do 70° môžu byť stabilizované začlenením výstužných geomreží uložených horizontálne vo vrstvách od čela svahu. Pevnosť, rozstup a dĺžka geomreží bude závisieť od uhla sklonu, vlastností zásypového materiálu a zaťaženia. Návrhový softvér TensarSoil od spoločnosti Tensar umožňuje optimalizáciu navrhnutého riešenia tak, aby zodpovedal potrebám projektu.

Image of Svahy so sklonom čela do 45°

Svahy so sklonom čela do 45°

Svahy so sklonom čela do 45° je možné stabilizovať začlenením výstužných geomreží Tensar uložených horizontálne vo vrstvách od čela svahu. Pevnosť, rozstup a dĺžka geomreží bude závisieť od uhla sklonu čela, vlastností zásypového materiálu a pôsobiacemu zaťaženiu. Obvykle nie sú potrebné žiadne konštrukčné obkladové prvky, čo umožňuje opätovné vytvarovanie čela do konečného požadovaného sklonu. Aby sa zabezpečilo uchytenie vegetácie, môže byť v niektorých prípadoch pred výsevom alebo výsadbou nainštalovaná protierózna georohož, aby sa ochránil svah pred eróziou. 

Systém pre výstavbu strmých svahov TensarTech Natural Green sa rýchlo a jednoducho inštaluje a nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti. Začlenením vrstvy ornice do čela konštrukcie je možné dosiahnuť "zelený" vzhľad pomocou vybraných typov rastlín vhodných pre miestne podmienky, ktoré vytvoria kompletne vegetáciou pokrytý svah.  

Image of Svahy so sklonom čela do 70°

Svahy so sklonom čela do 70°

Strmšie svahy so sklonom čela až 70° vyžadujú oporu čela a vnútornú stabilizáciu. Systém TensarTech GreenSlope používa výstužné geomreže, ktoré sú bezpečne spojené s pohľadovými prvkami zo zváranej oceľovej siete špecifickými pre daný systém. Ako plne integrovaný systém sa konštrukcie TensarTech GreenSlope ľahko inštalujú a modulárna povaha systémov TensarTech GreenSlope umožňujú rýchlu výstavbu bez potreby špeciálnych zručností, vo väčšine prípadov bez potreby použitia zdvíhacích zariadení alebo vonkajších podpier.    

Široká základňa stabilizovaného zemného bloku znamená, že zaťaženie základovej škáry je nízke a základy sú často zbytočné, čo výrazne znižuje náklady až o 70% v porovnaní s betónovými opornými múrmi. Náklady je možné ešte znížiť použitím lokálne dostupných zásypových materiálov - vrátane recyklovaných materiálov a materiálov získaných na mieste stavby. 

Image of Výhody

Výhody systémov TensarTech Slope

Oporné systémy TensarTech Earth ponúkajú dlhodobú, osvedčenú konštrukčnú stabilitu s návrhovou životnosťou až 120 rokov. Ich jednoduchá konštrukcia znižuje náklady a skracuje dobu výstavby, ako zásypový materiál sa môžu využiť materiály priamo z miesta stavby a ponúka znížené požiadavky na zakladanie - v niektorých prípadoch nie je potrebná výstavba žiadneho základu.  

Poskytujú esteticky atraktívne „zelené“ možnosti obkladu použitím výsadby zvolenej podľa miestnych podmienok vrátane jednoduchej výstavby rovnej alebo zakrivenej geometrie.  

Väčšina systémov naviac nevyžaduje inštaláciu pomocou žeriavu ani dočasné podpery a ponúkajú vysokú odolnosť voči dynamickému a seizmickému zaťaženiu. 

Ľahko inštalovateľné vystužené oporné systémy TensarTech pre výstavbu svahov používajú kombináciu výstužných geomreží, ktoré sú bezpečne spojené s obkladovými prvkami. Použitie vysoko odolnej výstužnej geomreže Tensar znižuje náklady možnosťou použitia zásypových materiálov - vrátane súdržných zemín, recyklovaných materiálov a materiálov získaných na mieste stavby. 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový program TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrhy vystužených oporných múrov, svahov a mostných opier.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0