Down to content

TensarTech® Stratum geobunkový matrac

V případě měkkého podloží, kde drahé piloty i jiné způsoby hloubkové sanace nejsou životaschopné, znamená systém geobuňkových matrací TensarTech® Stratum™ alternativní přístup k výstavbě násypů vedoucí často k úsporám nákladů a času.

Systém geobuňkových matrací TensarTech Stratum se používá všude, kde nové násypy jsou situovány na málo únosném a nehomogenním podloží, včetně skládek odpadů a průmyslových areálů; systém Geocell  vytváří 1 m vysoké tuhou základovou plošinu,  která zmírňuje účinky nerovnoměrného sedání, omezuje vodorovné posuvy v podloží a může zvýšit únosnost pro  větší stabilitu a rychlejší nasypání výplně.


Obvykle nejsou nutné zemní práce a odstraňování spodní zeminy; geobuňkové matrace se postaví přímo na měkkém  podloží a naplní se zrnitým materiálem, aby vznikla tuhá základna. Geobuňková matrace TensarTech Stratumje kontinuální buněčná struktura, která se rychle sestaví přímo na stavbě,  kde geomříže Tensar TriAx® jsou vespod a stěny tvoří jednoosé geomříže Tensar, které jsou na spojeny pomocí jednoduchých polymerových prutů nebo bodkinů. V případě potřeby po naplnění se mohou do matrace zabudovat svislé drény pro rychlejší konsolidaci. Systém geobuňkových matrací TensarTech zvyšuje stabilitu a osvědčil se při omezování  vodorovného tlaku  a prudkého sedání, a rovněž umožňuje velmi rovnoměrné a řízené sedání.
  

Systém geobuňkových matrací TensarTech Stratum tvoří ucelenou nabídku včetně komplexní podpory při projektování a výstavbě ze strany našeho týmu zkušených techniků. Mohou nabídnout vše od bezplatných návrhů na aplikaci, které zahrnují i pojištění profesní odpovědnosti za škody, takže takto snadno získáte ucelené řešení z jednoho zdroje.
Ucelený systém výstavby násypů v nejhorších půdních podmínkách

Systém geobuňkových matrací TensarTech® Stratum™ Cellular Foundation Mattress System zvyšuje stabilitu a osvědčil se při omezování  vodorovného tlaku  a prudkého sedání, a rovněž umožňuje velmi rovnoměrné a řízené sedání.


Systém geobuňkových matrací TensarTech® Stratum

 • rychlá výstavba
 • často odstraní nutnost výkopových prací a zpětného zásypu
 • hodnotná alternativa pilot nebo jiných metod sanace podloží
 • rovnoměrné a řízené sedání
 • dokáže zlepšit únosnost měkkých podloží
 • umožňuje příčné odvodnění ve spojení s drény
 • snižuje ztráty na výplni do slabých základů
 • k dispozici kompletní projektové služby
 • vše, co potřebujete, z jednoho zdroje

 • Rapid construction
 • Can often avoid excavation and replacement
 • A valuable alternative to piling or other ground improvement
 • Even and controlled settlement
 • Can improve the bearing capacity of soft soils
 • Provides lateral drainage in conjunction with wick drains
 • Reduced loss of fill into weak foundation
 • Full design service available
 • Everything you need from just one source
 • Need help?