Down to content

Systém TensarTech RockWall®

Vďaka atraktívnemu vzhľadu tradičného gabionového čela z oceľového zváraného drôtu a kameniva, ale s nižšími nákladmi oproti gravitačnej gabiónovej konštrukciu, predstavuje TensarTech Rockwall ideálne riešenie pre mnohé oporné konštrukcie.


Rozdiel je daný použitím jedinej úzkej gabiónovej vrstvy ako pohľadovej vrstvy spolu s jednoducho aplikovateľnou a lacnou výplňou (často výkopový materiál na mieste), vystuženou jednoosovými geomrežami Tensar tak, aby za rubom vznikol vystužený blok zeminy. Čelné prvky sú zo zváraných pozinkovaných gabiónov so sklonom líca 10:1 alebo 90°. Zvárané gabióny sú spojené s geomrežou pomocou vysoko pevného certifikovaného spoja Tensar Bodkin, čím sa zabezpečí trvalá stabilita konštrukcie, skôr než spoliehaním sa iba na trenie.

Systém TensarTech Rockwall je komplexný a obsahuje úplnú projekčnú a stavebnú podporu zo strany nášho tímu skúsených technikov. Pomocou nášho dômyselného softvéru TensarSoil môžu zabezpečiť všetko, od bezplatných aplikačných návrhov až po komplexné projekty a dodávky vrátane profesionálneho poistenie škôd - takže získate komplexné riešenia z jedného zdroja.

 • Atraktívny gabiónový vzhľad
 • Úspornejší než tradičné gabiónové konštrukcie 
 • Zlomok kamennej výplne oproti konvenčným gabiónovým riešeniam 
 • Nižšie mzdové náklady a čas výstavby 
 • Lacnejšia výplň dovážaná alebo získaná na stavbe ako propagácia udržateľnej stavebnej praxe 
 • K dispozícii kompletné projektové služby a výkonný softvér 
 • Poistenie zodpovednosti za spôsobené škody 
 • Všetko, čo potrebujete, z jedného zdroja

Úsporná alternatíva ku gravitačnej gabiónovej konštrukcii

Vďaka atraktívnemu vzhľadu tradičného gabionového čela z oceľového zváraného drôtu a kameniva, ale s nižšími nákladmi oproti gravitačnej gabiónovej konštrukciu, predstavuje TensarTech Rockwall ideálne riešenie pre mnohé oporné konštrukcie.

Čo zahŕňa systém TensarTech RockWall?

 • Obhliadku staveniska 
 • Kompletné projektové služby a výkonný software
 • Konštrukčné výkresy
 • Poistenie za spôsobené škody 
 • Výstužné geomreže Tensar - s nezávislým ocenením 
 • Pohľadové prvky zo zváraných sietí a polymérový konektor bodkin 
 • Inštalačné postupy
 • Poradenstvo a zaškolenie na mieste


Need help?

Product Literature