Down to content

Systém pre oporné múry TensarTech TR2®

Ak je pri dočasných stavbách potrebná například oporný múr nebo mostná opora, často praktické a ekonomické aspekty porážajú estetiku. Systém TR2 bol vytvorený, aby umožnil jednoduchú výstavbu dočasných stavebných konštrukcií so sklonom čela od 60 stupňov až do zvislej polohy, s nižšími nákladmi než u tradičného železobetónu, a používa sa aj v trvalých odľahčovacích konštrukciách.

 

Systém sa skladá z lícových prefabrikátov z oceľového pletiva - vyloženého trvanlivou a odolnou geotextíliou - bezpečne pripevnených k jednoosím výstužným mrežiam Tensar pomocou vysoko účinného spoja Tensar Bodkin. Nie je nutná podpora čelných prvkov alebo debnenie, pretože tuhé oceľové pletivo je uchytené z vnútornej strany a zostáva na mieste vďaka geomrežiam a zásypu.

So životnosťou až 120 rokov možno systém TensarTech TR2 použiť aj pre zníženia horizontálneho tlaku na konštrukciu. Toto možno využiť pre znižovanie alebo odstránenie tlaku zeminy pôsobiaceho na zasypané stavby alebo tam, kde existujúca oporná stena, ktorá má byť ďalej v prevádzke, neunesie tlak zeminy (v prípade projektovanej životnosti presahujúcej 60 rokov sa oceľové pletivo zvyčajne dodáva ako žiarovo pozinkované).

 

TR2 ponúka rýchle a úsporné riešenie pre dočasné steny alebo odľahčovacie konštrukcie

Systém TR2 bol vytvorený, aby umožnil jednoduchú výstavbu dočasných stavebných konštrukcií so sklonom čela od 60 stupňov až do zvislej polohy, s nižšími nákladmi než u tradičného železobetónu, a používa sa aj v trvalých odľahčovacích konštrukciách.

TensarTech TR2® System

Systém TensarTech TR2 obsahuje komplexnú podporu projekčnej a stavebnej činnosti zo strany nášho tímu skúsených technikov. Pomocou nášho dômyselného softvéru TensarSoil ponúkame komplexné projekty a dodávky, vrátane profesionálneho poistenia škôd, čo vám pomôže jednoducho zaistiť komplexné riešenie z jedného zdroja.

Need help?

Product Literature