Down to content

Jednoosové geomreže Tensar RE a UX

Tensar vyvinul širokú škálu riešení používaných pri výstavbe mostných opôr, oporných múrov, strmých svahov a základových matracov v násypoch, kde väčšina z nich sa spolieha na jednu časť z Technológií Tensar najmä s cieľom vystuženia zeminy a vytvorenia mechanicky stabilizovanej vrstvy zeminy (MSZ) - jednoosové geomreže Tensar.


Existujú dva druhy jednoosových geomreží vyrábaných firmou Tensar, a to RE a UX, z ktorých obe sú zhotovené z vybraných druhov polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE). Dlhodobé (creepové) záťažové charakteristiky jednoosových geomreží boli počas posledných 30 rokov podrobené rozsiahlemu výskumu a testovaniu. Geomreže získali nezávislé osvedčenia potvrdzujúce ich vhodnosť pre konštrukcie z vystuženej zeminy s projektovanou životnosťou 120 rokov. Jednoosové geomreže Tensar sú veľmi trvanlivé a odolné. Ich dlhodobá pevnosť a parciálne faktory používané na určenie projektovanej stability boli náležite overené a zdokumentované. Sú k dispozícii v rade pevností, príznačné sú pre nich dlhé, úzke otvory s tuhými, celistvými spojmi. Umožňuje to pevné "zazubenie" geomreže so zrnitým materiálom, čo z nich robí kľúčovú zložku v systémoch oporných konštrukcií TensarTech. Sledovaním našej konštrukčnej animácie môžete vidieť akú zásadnú úlohu geomreže zohrávajú.

Integrálne spoje a tuhé priečne rebrá jednoosových geomreží Tensar umožňujú použiť pre tento účel zhotovené konektory pre tvorbu vysoko účinného spojenia s modulovými blokmi konštrukciách oporných múrov TensarTech. Systémy TensarTech zahŕňajúce jednoosové geomreže majú plnú podporu zo strany nášho tímu skúsených inžinierov, ktorí Vám môžu ponúknuť všetko až po kompletný návrh a dodávku materiálov, aby sme Vám uľahčili nájdenie najvhodnejšieho riešenia pre Váš projekt.

Jednoosové geomreže Tensar RE a UX

Dlhodobé (creepové) záťažové charakteristiky jednoosových geomreží boli počas posledných 30 rokov podrobené rozsiahlemu výskumu a testovaniu. Geomreže získali nezávislé osvedčenia potvrdzujúce ich vhodnosť pre konštrukcie z vystuženej zeminy s projektovanou životnosťou 120 rokov. 

Jednoosové geomreže Tensar RE a UX


  • Nezávislá certifikovaná dlhodobá projektová pevnosť (dokumenty British Board of Agrément a ďalších organizácií)
  • Výnimočná chemická odolnosť
  • Certifikovaná projektová životnosť 120 rokov
  • Spojovacie prvky Bodkin umožňujú vysokú účinnosť spojenia jednotlivých častí
  • Jednoduchá manipulácia s rolami a inštalácia 
  • Navrhnuté pre vzájomné zazubenou so zeminou a zásypovým zeminami
  • Ponuka výrobkov rôznych pevností 
  • Vyrobené v súlade s prísnymi certifikovanými systémami riadenia kvalityK dispozícii kompletné projektové služby
  • K dispozícii kompletné projektové služby


Need help?