Oporné múry a vystužené svahy

A Tensar reinforced soil retaining wall on the road link between Rotherham and Sheffield

Múry a svahy

Riešenia na mieru
z jedného zdroja

Keď je potrebné maximalizovať využiteľnosť pozemku a povrch pozemku je svahovitý, projektanti majú na výber z viacerých možností. Na miestach, kde je nevyhnutná výstavba oporných múrov, prichádzajú do úvahy rôzne možnosti, ako napríklad železobetón, masívny gravitačný betón, gabióny, crib walls, pilótové steny a murované steny.

Projektanti a zhotovitelia sa čoraz častejšie obracajú na Tensar, ktorý ponúka riešenia šité na mieru a od jedného dodávateľa - TensarTech® systémy vystužených oporných múrov a svahov: široká škála oporných konštrukcií s možnosťou výberu pohľadovej plochy, ktorý by vyhovoval miestnym stavebným predpisom, rozpočtovým požiadavkám, environmentálnym obmedzeniam a požiadavkám na architektonický vzhľad. Sú navrhnuté ako "skutočné systémy", ktoré používajú starostlivo vyberané komponenty pre mimoriadnu konštrukčnú celistvosť systému.

Každý systém je založený na vystužení zeminy  pomocou jednoosových geomreží Tensar, ktoré umožňujú rýchlu a úspornú výstavbu, skracujú zvyčajnú dobu výstavby, bez potreby odborných znalostí a v mnohých prípadoch umožňujú využitie materiálu už nachádzajúceho sa priamo na mieste výstavby.

Image of Čo sú oporné múry?

Čo sú oporné múry?

Oporné múry, tiež známe ako vystužené oporné múry, podopierajú masu zeminy na vytvorenie vertikálnej alebo takmer vertikálnej steny. Využívajú sa v svahovitom teréne na vytvorenie terás s minimálnym záberom, na odľahčenie zemného tlaku, alebo na prenos stáleho zaťaženia alebo zaťaženia od dopravy.

Existuje mnoho typov oporných múrov vrátane: gravitačných oporných múrov, uholníkových oporných múrov, štetovnicových oporných múrov a vystužených oporných múrov.

Image of Oporné múry a mostné opory

Oporné múry a mostné opory 

Oporné múry podopierajú veľké množstvo zeminy, aby vytvorili vertikálnu alebo skoro vertikálnu stenu. Ich výstavba môže byť požadovaná pri vytvorení terás s minimálnym záberom na svahovitom pozemku alebo na zmiernenie zemného tlaku zo susedných konštrukcií. Môže sa od nich vyžadovať, aby uniesli extrémne statické alebo dynamické zaťaženie, alebo v prípade vystužených mostných opôr kompletné vertikálne a horizontálne zaťaženie od mostnej konštrukcie. Tensar ponúka širokú škálu vystužených oporných konštrukcií TensarTech pre výstavbu trvalých alebo dočasných stavieb. Sú navrhnuté ako vystužené zemné (alebo mechanicky stabilizované zemné MSE) konštrukcie s možnosťou výberu pohľadového prvku - modulárne betónové bloky, prefabrikované betónové panely, panely na plnú výšku alebo drôtený program. 

 

Image of Mostné opory

Mostné opory

V prípade výstavby mostných opôr sú čoraz bežnejšie vystužené oporné múry, ktoré podopierajú mostnú konštrukciu uloženú priamo na blok vystuženej zeminy. Tým sa prenáša všetko zaťaženie od mostnej konštrukcie do vystuženej zemnej konštrukcie, ktorá dokáže odolávať seizmickému zaťaženiu a štrukturálnemu porušeniu. Oporné konštrukcie vystužené geomrežami Tensar pre výstavbu mostných opôr ponúkajú významnú úsporu náklad a skrátenie doby výstavby v porovnaní s alternatívnymi metódami.

Image of Strmé svahy

Strmé svahy

Strmé svahy so sklonom líca do 70° môžu byť alternatívou k vertikálnym oporným múrom a to za výrazne nižšiu cenu. Obvykle majú "zelený" vzhľad s trávnatým povrchom alebo špecificky navrhnutú výsadbu, ktorá posilňuje miestnu identitu, sú esteticky príťažlivé s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. V mnohých prípadoch je možné odpadové alebo lokálne získané zeminy použiť ako zásypový materiál v opornej konštrukcii, čo má za následok významné zníženie nákladov aj zásadný vplyv na dosiahnutie cieľov dlhodobej udržateľnosti.  

 

Image of Sanácia zosuvov

Sanácia zosuvov 

Narušenie svahu v dôsledku zosuvu je bežným javom a zdá sa, že zmena zrážkových pomerov zapríčinených klimatickými zmenami pravdepodobne ešte viac zvýšia ich výskyt na celom svete. Donedávna bolo odťaženie poškodeného materiálu a jeho náhrada novým najbežnejší spôsob ako dať svah do pôvodného stavu. Tensar ponúka ekonomicky efektívnu alternatívu, často s využitím poškodeného materiálu s integrovanými výstužnými geomrežami, ktoré zabezpečujú stabilitu a odolnosť svahu. 

Image of Výhody

Výhody 

V porovnaní s alternatívnymi stavebnými riešeniami systémy oporných konštrukcií TensarTech® s výberom sklonu čela od 20˚ do 90˚ ponúkajú rýchlu výstavbu, väčšinou bez potreby použitia žeriavu alebo dočasnej podpery, skrátenie času až o polovicu, čím sa ušetrí až 75% nákladov. Naviac, environmentálne výhody zahŕňajú také aspekty ako napríklad využitie stávajúcich materiálov, čím sa významne znižujú uhlíkové emisie zo stavebnej činnosti. 

Medzinárodne certifikované systémy a produkty poskytujú široké možnosti architektonických a prírodných povrchových úprav, ako aj dizajnové a materiálové možnosti pre ľahkú výstavbu oblúkov a terás. Kompletný projektový servis - zahŕňa pracovné výkresy, harmonogram dodávok a technologické postupy - všetky so životnosťou až 120 rokov.  

TensarSOIL-WHT-(2).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový program TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrhy vystužených oporných múrov, svahov a mostných opier.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0