Down to content

Vystužovanie asfaltových vrstiev

Stále väčší dôraz sa u projektantov kladie na veľké úspory nákladov, času a uhlíkových emisií. V prípade výstavby nových ciest a parkovísk, hlavne na neúsnosnom podloží, Tensar prináša odpoveď. Ťahová tuhosť v rozsahu 360° a trojuholíkové otvory geomreží Tensar TriAxTM zachytávajú častice podkladnej vrstvy na mieste a vytvárajú mechanicky stabilizovanú vrstvy s vynikajúcimi parametrami v podmienkach dopravnej záťaže. To prináša možnosť výrazne znížiť hrúbku zrnitej vrstvy, niekedy až o 50% a v niektorých prípadoch i hĺbku výkopu a objem vyťaženej zeminy. Viac vrstiev geomreží TriAx možno tiež využiť pre obmedzenie vplyvu nerovnomerného sadania na neúnosnom podloží.

Tensar has developed powerful TensarPave™ software to enable designers to arrive to the optimum solution for specific project conditions.

Viac ciest z Vášho rozpočtu vyčleneného na údržbu

Pri obmedzenom rozpočte je potrebné zvýšiť pomer ceny a kvality v oblasti údržby ciest. Jednoduchá odpoveď? Vykonať opatrenia na zníženie objemu budúcej údržby už počas výstavby cesty, alebo jej opravy. To je oblasť kde Tensar dokáže pomôcť. Použitím geomreží TriAx® na mechanickú stabilizáciu nestmelených vrstiev pri nových cestách a pri vystužovaní asfaltových vrstiev, rozširovaní ciest a opravách naše výrobky preukázali dlhodobú odolnosť, obmedzenie vzniku únavových a reflexných trhlín a predĺženie doby medzi jednotlivými intervalmi údržby.                                           

Kde dokáže Tensar pomôcť

Technológia Tensar rieši kľúčové otázky v oblasti výstavby a údržby ciest:

Štrukturálne zlepšenie using the Tensar Spectra Pavement Optimisation system Engineers and road operators can benefit from reduced construction costs as well as building in lower maintenance requirements


Vystužovanie asfaltových vrstiev

Trojuholníkové otvory geomreží Tensar TriAx® zachytávajú častice podkladnej vrstvy na mieste a vytvárajú mechanicky stabilizovanú vrstvy s vynikajúcimi parametrami v podmienkach dopravnej záťaže.

Výhody

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami na projektoch po celom svete medzi preukázateľné výhody systému Tensar patria:

  • Zníženie hrúbky nestmelenej zrnitej vrstvy
  • Zvýšenie únosnosti
  • Zníženie objemu výkopových prác
  • Zníženie dlhodobých nákladov
  • Zníženie stavebných emisií CO2 
  • Obmedzenie vzniku reflexných a únavových trhlín
  • Predĺženie štrukturálnej životnosti vozovky
  • Software TensarPave pre optimalizáciu technických návrhov

Need help?