Cesty, vozovky a dopravné plochy

An aerial shot of the M1 Junction 19 Improvement Scheme

Cesty, vozovky a dopravné plochy

Urýchlite výstavby a znížte náklady na výstavbu spevnených a nespevnených ciest, predĺžte životnosť vozovky a znížte nároky na údržbu.

Od diaľnic až po dočasné prístupové cesty, Tensar ponúka konštrukčné riešenia, ktoré urýchlia výstavbu, predĺžia životnosť vozovky a znížia požiadavky na údržbu.

Znížením objemu použitých neobnoviteľných zásypových zemín a iných materiálov na výstavbu ciest, dochádza k zníženiu nákladov, času a emisií, čo prispieva k napĺňaniu cieľov trvalej udržateľnosti.

Technológia geomreží Tensar sa používa na:

  • stabilizácia zemín a podložia, 
  • zníženie hrúbky krycej vrstvy a podkladových vrstiev, 
  • zlepšenie výkonu spevnených a nespevnených vozoviek,
  • zvýšenie únosnosti vysoko zaťažených vozoviek,
  • Produkty Tensar do asfaltových vrstiev zmierňujú vznik trhlín a zlepšujú únavovú životnosť asfaltových vrstiev.
Image of Netuhé vozovky

Netuhé vozovky

Štruktúry netuhých vozoviek často predčasne zlyhávajú v dôsledku postupného bočného a zvislého posunu a oslabenia podložia a štrkovitých konštrukčných vrstiev. Geomreža Tensar zlepšuje celkovú tuhosť spevnených vozoviek, ktoré podporujú dopravu, vzájomným prepojením so štrkovou vrstvou a obmedzením pohybu kameniva, čo vytvára mechanicky stabilizovanú vrstvu (MSL). To vedie k zlepšeniu výkonu dopravnej plochy, čím sa predlžujú intervaly údržby a opravy obvyklé pre netuhé vozovky.   

Povrchové praskliny prispievajú k zhoršovaniu stavu povrchu netuhých vozoviek, ale produkty Tensar do asfaltových vrstiev inštalované pod povrchové vrstvy sa stávajú skrytou silou vozovky. Spomaľujú šírenie trhlín a zvyšuje sa únavový výkon. Výkon vozovky sa drasticky zlepší a v konečnom dôsledku sa znížia náklady na údržbu a predĺži sa životný cyklus vozovky.  

Zistiť viac
Image of Tuhé vozovky

Tuhé vozovky

Tensar vám pomôže vybudovať pevnejšie a trvanlivejšie tuhé vozovky. Vybudovanie tuhej vozovky na mechanicky stabilizovanej vrstve (MSL), ktorá obsahuje geomrežu Tensar poskytuje väčšiu oporu ako hrubšia štrkovitá vrstva. Výsledkom je odolnejšia podkladová vrstva vozovky, ktorý postupom času nestráca na sile.   

Geomreža uzamkne a obmedzí pohyb kameniva v podkladovej vrstve, čo má za následok vznik menších deformácií počas životnosti vozovky. Zaklinenie znižuje potenciál pohybu jednotlivých zŕn, zamedzuje deformácii podložia a kontaminácii štrkovej konštrukčnej vrstvy jemnozrnnými zeminami z podložia.  

Väčšina problémov spojená s betónovou vozovkou pochádza zo zle fungujúcich spojov. Slabý prenos zaťaženia vytvára vysoké napätie panela, čo prispieva k vzniku puklín, pohybu panelov a lámaniu rohov. Geomreža Tensar v MSL vytvára tuhú podkladovú vrstvu, ktorá minimalizuje možnosti vzniku diferenciálnych pohybov povrchu betónových panelov, ktorý spôsobuje ich praskanie a lámanie rohov.  

Image of Vozovky s nadmerným zaťažením

Vozovky s nadmerným zaťažením

Konštrukčný návrh ako aj výstavba sú zásadným prvkom ťažkých vozoviek, ktoré sa bežne vyskytujú vo vysoko namáhaných aplikáciách. Mnohé súčasne plnia viacero aplikácií, vrátane intermodálnych, prístavných a nakladacích zariadení, letiskových dráh, skladových/distribučných stredísk a koridorov pre ťažké nákladné automobily. 

Extrémne zaťažené vozovky sa často stretávajú s pomaly sa pohybujúcim/statickým dopravným zaťažením. Často sú súčasťou priestranstiev s veľkými parkovacími/spevnenými plochami, zónami s premávkou ťažkých mechanizmov, zriadenia stavenísk, vchody na staveniská, skladovacie plochy a iné často využívané plochy s vysokým zaťažením. 

Povrchová úprava môže byť asfaltová, betónová alebo zámková dlažba. Integráciou geomreží Tensar do návrhu vysoko zaťažených vozoviek je možné predĺžiť konštrukčnú životnosť ťažkých vozoviek trikrát až šesťkrát, čo vedie k výrazným úsporám nákladov počas životného cyklu. 

Image of Nespevnené vozovky

Nespevnené vozovky

Väčšina prístupových ciest, ciest z farmy na trh, nákladných ciest, prístupových a dočasných komunikácií je bez spevneného povrchu a nemá ani tenký, neštrukturálny postrek a štiepaný hydroizolačný povrch alebo ochranu pred prašnosťou. Ich kvalita závisí od nespevnených vrstiev, ktoré chránia podložie a udržiavajú hladký povrch cesty. 

Pri výstavbe je potrebné chrániť slabé alebo premenlivé podložie pred ďalšou deformáciou. Po výstavbe musí byť podklad chránený pred dopravným zaťažením, ktoré môže viesť k deformácii podkladu a poruche vozovky. 

Geomreže Tensar sú navrhnuté tak, aby umožnili zaklinenie kameniva a zabránili jeho pohybu a vytvorili mechanicky stabilizovanú vrstvu (MSL), ktorá kontroluje pohyb častíc kamenivo ako vertikálne, tak aj horizontálne. MSL rovnomerne roznáša zaťaženie, zvyšuje únosnosť a zaisťuje dlhodobejšiu stabilitu a účinnosť.

Zistiť viac
Image of Výstuž do asfaltových vrstiev

Výstuž do asfaltových vrstiev

V povrchový vrstvách asfaltu sa šíria trhliny, čo umožňuje vniknutie vody, oslabenie podkladovej vrstvy a podložia, čo vedie k ďalšiemu zhoršovaniu a trvalej strate pevnosti. Výstuž redukuje vznik reflexných trhlín v asfaltových vrstvách, ktoré sú vyvolané tepelným pohybom podkladu alebo zmrašťovaním podložia. Vystuženie asfaltovej vrstvy môže tiež zlepšiť jej životnosť oddialením vzniku únavových trhlín. 

Tensar má rad geomreží a kompozitov do asfaltových vrstiev navrhnutých tak, aby spolupôsobili s asfaltovými vrstvami, aby zvýšili ťahovú tuhosť, obmedzili namáhanie a obmedzili vývoj a veľkosť trhlín. Kompozitné produkty pozostávajú z geomreže spojenej s tkaninou, ktoré spoločne vystužujú asfaltové vrstvy a pôsobia ako membránová medzivrstva absorbujúca napätie (SAMI) a ako bariéra proti prenikaniu vlhkosti. 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

  • Navrhnite a posúďte vrstvy vozovky a konštrukčných vrstiev
  • Ľahko porovnávajte alternatívne materiály
  • Stanovte počiatočné úspory nákladov a úsporu nákladov na životný cyklus, úsporu času a ukazovatele udržateľnosti
  • Súhrn navrhovaných alternatív na vysokej úrovni pre všetky zainteresované strany projektu
  • Zdieľanie funkcií, ktoré napomáhajú spolupráci

Začnite navrhovať teraz

Stacked Image 0