Down to content

Zakladanie

Vytvorenie stabilných základov pre násypy budované na málo únosnom podloží je bežný problém mnohých projektov. Odťaženie a výmena neúnosného podložia nie je obvykle priechodným riešením z dôvodu vysokých nákladov a ekológie. Technológia Tensar ponúka ideálne ekonomicky efektívne riešenie pre vystuženie základovej škáry násypu použitím geotextílií Basetex, systémom geomatracov TensarTech alebo tam, kde je prípustné iba minimálne sadanie roznášaciu platformu Load Transfer Platform (LTP) umiestnenou na pilótach.Tensar má mnohoročné skúsenosti ako odborník v oblasti stabilizácie podložia s osvedčenými, spoľahlivými a stabilnými riešeniami, ktoré Vám môžu pomôcť:

  • Kontrolovať alebo minimalizovať sadanie
  • Skrátiť dobu výstavby
  • Znížiť náklady bez potreby budovania betónovej základovej dosky alebo roštu
  • Zaistiť bezpečný prístup

Pevnejšie základy s Tensarom

Tensar má mnohoročné skúsenosti ako odborník v oblasti stabilizácie podložia s osvedčenými, spoľahlivými a stabilnými riešeniami, ktoré Vám môžu pomôcť Kontrolovať alebo minimalizovať sadanie.

V závislosti na charaktere podložia a požiadaviek projektu môže Tensar pomôcť s dvomi rôznymi typmi zakladania:Need help?