Down to content

Trvalo udržateľné systémy mestskej drenáže - (SUDS)

Tradične sa mestské oblasti budujú s rozsiahlymi nepriepustnými povrchmi a podzemnými kanalizačnými systémami určenými na odvádzanie odpadových vôd s ohľadom na jej množstvo, ale bez ohľadu na kvalitu vody a živé organizmy. Momentálne sa kladie oveľa väčší dôraz na celkový prístup s menším dopadom na širšie prostredie, na oslabenie toku pri zdroji a na zlepšenie kvality vypúšťanej vody pomocou udržateľných mestských drenážnych systémov (SUDS).

Základná myšlienka spočíva v pružnom prístupe a kopírovaní prirodzeného odtoku, aby sa odviedla znečistená a povrchová voda zhromažďovala a čistila, skôr ako bude vypustená späť do prírody často prostredníctvom vodných tokov.


Systémy SUDS by mali spotrebovávať čo najmenej energie (mimo slnečného žiarenia), mali by umožňovať jednoduché riadenie, byť prispôsobivé a atraktívne z ekologického a estetického hľadiska. Tieto systémy môžu byť navrhnuté pre prácu vo väčšine mestských podmienok od priestorov s tvrdým povrchom a môžu zahŕňať rad rôznych prvkov a spôsobov riadenia:

  • Filtračné pásy a priekopy
  • Priepustné povrchy a filtračné drenáže
  • Infiltračné prostriedky
  • Nádrže a rybníky

Vyvážený drenážny systém zahŕňajúci technológiu Tensar

Systémy SUDS by mali spotrebovávať čo najmenej energie, mali by umožňovať jednoduché riadenie, byť prispôsobivé a atraktívne z ekologického a estetického hľadiska. 

Ako dokáže pomôcť Tensar

Tensar má širokú škálu produktov, ktoré majú svoje miesto v systémoch SUDS. Jedná sa v zásade o dve kategórie:

Štrukturálne zlepšenie pórovitých povrchov použitím inovatívnych geomreží Tensar, ktoré mechanicky stabilizujú základy priepustných povrchov.

Protierózna ochrana vodných tokov pomocou najrôznejších protieróznych rohoží ako je TensarVMax pre priekopy a jazierka napomáha obnoveniu prirodzenej vegetácie a potom zvyšuje odolnosť voči erózii pri príležitostných záplavách.


Need help?