Down to content

Bytová a rezidenčná výstavba

Rýchle oporné múry

Násypy a oporné múry môžu výrazne pomôcť pri maximálnom využití dostupného poszmku. Naše oporné konštrukcie TensarTech ponúkajú oproti tradičným metódam niekoľko výhod:

  • Vzhľadom na to, že nie sú potrebné špeciálne odborné znalosti, možno systém inštalovať rýchlo a jednoducho a pritom skrátiť dobu výstavby a znížiť náklady 
  • Kombinácia betónových tvaroviek a výstužných geomreží je odolná a pevná a ponúka atestovanú projektovanú životnosť až 120 rokov 
  • Vysoké oporné múry možno obvykle ďalej rozširovať bez veľkých základových konštrukcií, žeriavov alebo debnenia, čo umožňuje úsporu nákladov a materiálu
  • K dispozícii máme širokú škálu atraktívnych farieb a povrchových úprav.

Vytvorenie stabilného základu pre cesty

Neúnosné alebo nehomogénne podložie môže predstavovať značnú výzvu pri výstavbe ciest. Nič menej inštalácia mechanicky stabilizované vrstvy pomocou geomreží Tensar možno získať značné výhody z hľadiska nákladov, času a vplyvu na životné prostredie.

  • Prekryvné a podkladové vrstvy sa môžu znížiť až o 50% bez straty účinnosti, čo znižuje náklady na zásypový materiál a odťaženie zeminy, dobu výstavby a stavebné emisie CO2 
  • Nerovnomerné sadanie na nehomogénnych pôdach môže byť obmedzené použitím geomreží na vytvorenie ohybnej tuhej platformy. 
  • Geomreže môžu zlepšiť prístup na stavenisko a zvýšiť únosnosť pracovných plôch, čo podporuje bezpečnosť pri zachovaní úsporných riešení.

Prínos pre životné prostredie

Skrátenie doby výstavby, zníženie objemu zemných prác a zásypového materiálu, Technológia Tensar môže ponúknuť osvedčené riešenia na zníženie emisií CO2 v porovnaní s konvenčnými metódami. A ekologický prínos sa ešte zvýšiť ak bude ako zásypová zemina použitý recyklovaný materiál zo staveniska vystužený geomrežou Tensar - nehovoriac o úsporách nákladov vďaka tomu, že nebolo nutné odvážať zeminu alebo použiť drahý zrnitý materiál.

Časovo úsporné technológie pre bytovú výstavbu od spoločnosti Tensar

Technológie Tensar umožňujú čo najväčšie využitie dostupných pozemkov, urýchlenie výstavby a zníženie nákladov a spotrebu materiálu.

Nech je Váš projekt akýkoľvek, Tensar Vám môže pomôcť

Systémy TensarTech boli začlenené do mnohých projektov bytovej výstavby po celom svete, k dispozícii je celý rad prípadových štúdií. Ďalšie informácie jednoducho získate pomocou odkazov v hornej časti stránky. Náš skúsený tím stavebných inžinierov Vám môže poskytnúť odborné rady, špecifikácie, výkresy, certifikované projekty a podrobné údaje o cenách. Pravidelne usporadúvame bezplatné pracovné semináre po celej Slovenskej republike.

Need help?